Benny Ekman ”Backstage 2013”

”Backstage 2013” heter Benny Ekmans utställning som nu visas i Lofta Caffè.
Utställningen pågår tills den 21 juli och är öppet alla dagar från kl 12.00-19.00.