En salig röra av konst

Så heter vår nya utställning som pågår tills 25 augusti.
Denna röran blev gjort av Raili Mannerla och Liss-Kari Arfvelin.
Välkommen