Utställning Benny Ekman ”Hus Rus”

Mellan 1 auguti och 24 augusti har vi Benny Ekman igen på besök hos oss.
Utställningen omfattar 19 tavlor och är öppet varje dag mellan 12.00-19.00
Välkommen!