Voila med Steph Molin

Onsdag 5 juli och söndag 9 juli kl 19.00

Voilà – en kväll full av kärlek. Steph – som precis har gått ut teaterskolan – bjuder på favoritsånger från Recital Barbara, Chanson Suicid och mycket mer.
Inträde: 150.- kr boka plats under 076 319 62 78